วิธีการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเกม TS5 และหมวดโปรแกรมช่วยเล่น

 

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเกม Ts5 Legend สามารถติดต่อได้ที่

E-mail : support@dcp.co.th

 

เงื่อนไขในการให้บริการ

  1. ช่วงเวลาในการให้บริการ
    วัน : วันจันทร์ – ศุกร
    เวลา : 9.30 – 18.00 น.

(งดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ยกเว้นปัญหาที่มีผลกระทบกับผู้เล่นทั้งหมดเช่น server down เป็นต้น)

  • : หากผู้เล่นทำการส่งเคสมาในช่วงวันหยุด ทีมงานจะทำการรวบรวมเคสและดำเนินการช่วยเหลืออีกครั้งในวันทำการ ยกตัวอย่างเช่น นาย A ส่งเคสมาในวันศุกร์ เวลา 19.00 น. ทีมงานจะทำการรวบรวมปัญหาอีกครั้งในวันจันทร์ถัดไปตั้งแต่ 9.30 – 18.00 น.

 

     2. การรับแจ้งปัญหาหาและการตอบกลับ

หากกรณีที่ผู้เล่นต้องการให้ทีมงานทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วงเหลือ (เฉพาะส่วนบุคคล) เช่นปัญหา เติมเงินแล้วไม่ได้รับเงิน, บัคเฉพาะไอดี - login เข้าตัวละครไม่ได้, ของหาย เป็นต้น รบกวนทำการติดต่อทีมงานเข้ามาโดยตรงที่ email: support@dcp.co.th เพื่อทำการแจ้งรายละเอียดปัญหาโดยรบกวนให้ทำการแจ้งรายละเอียดมาดังต่อได้นี้

     2.1 หัวข้อ email - รบกวนระบุเกมที่ท่านใช้บริการและแจ้งปัญหาของท่านอยู่ ชัดเจนเพื่อง่ายความรวดเร็วในการให้บริการ
                   ตัวอย่าง >>  [Ts5]:เติมเงินแต่ไม่ได้รับเงินในเกม

    2.2 รายละเอียดส่วนตัว - รบกวนทำการแจ้งข้อมูล ID ของท่านมาให้ ครบถ้วนดังนี้
          2.2.1 ระบุเลข ID Account, Character Name, ID Game และชื่อเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้อง (สำคัญมาก)
          2.2.2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมชื่อผู้ติดต่อ
          2.2.3 วันเวลาที่เกิดปัญหา เช่น เกิดปัญหาวันที่ xx เดือน xx 
          2.2.4 หากเป็นปัญหาเรื่องการเติมเงิน (กรณีเติมจาก Store) กรุณาส่งหน้าประวัติการสั่งซื้อ ไอเทม จาก Store (สำคัญ)

หมายเหตุ 

วิธีการดูประวัติการสั่งซื้อของระบบ iOS << คลิกที่นี่

วิธีการดูประวัติการสั่งซื้อของระบบ Google Play Store << คลิกที่นี่

 

วิธีตรวจสอบ Game ID

  • กดที่ไอคอนหน้าตัวละครที่มุมซ้ายบนสุด

http://cdnth.njoy.in.th/201510/08/08771840014442914003471_2015-09-22_113418.jpg

  • ระบบจะแสดงชื่อตัวละครและ ID ตัวละคร

http://cdnth.njoy.in.th/201510/08/08830390014442918696426_2015-09-22_114157.jpg

 

 

 

**ทีมงานจะไม่ทำการรับเรื่องจากการแจ้งผ่านช่องทาง Facebook**

 

3. การตอบกลับ

          หลังจากที่ผู้เล่นทำการส่งแจ้งปัญหาต่างๆ เข้ามาและหลักฐานในการตรวจสอบครบถ้วน ทีมงานจะทำการตอบกลับหลังจากได้ทำการรับปัญหานั้นๆ ภายใน 3 วันทำการ ยกตัวอย่างเช่น นาย A ทำการส่งปัญหาเรื่องการเติมเงินแล้วไม่ได้รับเงินในเกมมาให้กับทีมงานในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2559 โดยได้ทำการแจ้งข้อมูลมาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ 2 หรือตามที่ทีมงานตอบ email กับไปเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติม ทีมงานจะทำการตอบกลับภายใน วันที่ 24 ก.พ. 2559 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการแก้ไขแต่ละปัญหาจะใช้เวลาแตกต่างกันไป ซึ่ง หากเป็นปัญหาที่ต้องส่งให้ทางผู้พัฒนาทำการตรวจสอบ เช่น ปัญหาของหาย ทีมงานจะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ แต่ ทีมงานจะทำการตอบ email กลับไปเพื่ออัพเดทการดำเนินการให้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

หมวดโปรแกรมช่วยเล่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเกม

ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นอื่นใดนอกเหนือจากโปรแกรมเกม TS5 Legend และทำการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวโปรแกรม, ข้อมูลตัวเกม หรือแพ็คเกจข้อมูลภายในเกม 
อันเป็นเหตุให้เกิดความเหลือมล้ำในการใช้งาน 

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 3 วัน 
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 7 วัน 
- ครั้งที่ 3 : Ban ID แบนไอดีถาวร


หมายเหตุ : ผู้เล่นสามารถใช้โปรแกรมจำลอง Android เพื่อเล่นเกมได้ ยกตัวอย่างเช่น Droid4x, Nox และ Bluestacks เป็นต้น

ห้ามมิให้ใช้ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเกม TS5 Legend ในการหาผลประโยชน์ หรือ
กระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความ ได้เปรียบต่อผู้เล่นและระบบการเล่นของเกม TS5 Legend
ผู้ฝ่าผืนมีความผิดดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 : Ban ID เป็นเวลา 3 วัน และ/หรือ ลบสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ 
- ครั้งที่ 2 : Ban ID เป็นเวลา 7 วัน และ/หรือ ลบสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ 
- ครั้งที่ 3 : Ban ID เป็นเวลา 15 วัน และ/หรือ ลบสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ 
- ครั้งที่ 4 : ลบตัวละคร และ/หรือ ลบสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ 

   หมายเหตุ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มโทษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   เจ้าของ ID ตามข้อมูลการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ทีเกิดขึ้นกับ 
ตัวละคร ไม่ว่าผู้เล่นในขณะนั้น จะเป็นใครก็ตาม กรณีที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้น ทีมงาน
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา/ลงโทษ/ระงับการให้บริการ ID ใด ๆ ตามเห็นสมควร ทีมงานขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฏข้อบังคับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสิน
ของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด