New Update 18 ต.ค.60

          New Update ขุนพลจุติใหม่ เทพเจ้าหนานหัวและกลียุคตั๋งโต๊ะ ขุนพลทั้ง 2 คนนี้จะสามารถจุติได้แล้ว และมีการอัพเดทไอเทมมอลล์ใหม่คือ ถุงชุดแดงวิญญาณมอดไหม้ สำหรับการอัพเดทครั้งนี้จะอัพเดทในวันที่ 18 ต.ค.60 นี้ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

 

 

อัพเดทขุนพลจุติใหม่ กลียุคตั๋งโต๊ะ และ เทพเจ้าหนานหัว

 

อัพเดทไอเทมมอลล์ ถุงวิญญาณมอดไหม้